تلفن ۷۰۴۰ ۲۲۹۲ ۰۲۱
فاکس ۷۰۴۹ ۲۲۹۲ ۰۲۱
مکان دفتر تهران: خیابان شهید دستگردی (ظفر)، مابین نفت شمالی و مدرس، پلاک ۱۹۹، ساختمان پژمان، طبقه ۵، واحد ۵۰۲
دفتر تبریز: بلوار استاد شهریار، مجتمع اداری شهریار، طبقه ۹، واحد۱
کارخانه: تبریز، کیلومتر۳۵ جاده تبریز-آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی